IT Management står bakom den stora användar- och servicemätningen Web Service Award sen starten år 2000. Vi har utvecklat systemen för såväl styrningen av undersökningarna som för rapportframtagning. Under åren har vi tillsammans med Web Service Award AB utfört hundratals besöksundersökningar för företag, organisationer, förbund, kommuner och myndigheter. Detta gör att vi har en unik kunskap om trender, besökares behov och diverse fallgropar.

Läs mer om Web Service Award